Türkçe Performans Ödevi (Alıntıdır)

 

Dersin adı

Türkçe

Sınıf

7

Ünitenin Adı/No

Şiir Türü-  Anlam Bilgisi -Bitişik Eğik yazma

Konu

  “Tarlam” ,”Aşık Veysel”  “Kelimede Anlam-Eş Anlam ,Zıt Anlam, Sesteş Sözcük  “Bitişik Eğik Yazma” 

Önerilen Süre

40 + 40 + 40 + 40 + 40 =  5 ders  saati

 Tarih  :   02-05.10.2006

 

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/ Hedef ve Davranışlar

- Sözcük dağarcığını zenginleştirebilme.

- Bir şiirde tema kavramını öğrenebilme.

- Şiirle ilgili bilgileri (uyak, ölçü,....) kavrayabilme.

Eş anlamlı, karşıt anlamlı, sesteş sözcükleri ve deyimleri kavrayabilme.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

 

Halk şairi, Halk şiiri, uyak , uyak düzeni ; Kelimede Anlam,  Eş Anlam ZıtAnlam

 

Güvenlik Önlemleri :

 

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Örnekleme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç,

Gereçler ve Kaynakça

*Öğretmen

*Öğrenci

 Ders Kitabı , Dilbilgisi Kitapları, Sözlük ve İmla Klavuzu

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel:

Yörede bilinen halk şairlerinin öğrencilerce araştırılması ve bunların sınıfta okunması, Aşık Veysel Şatıroğlu’nun  hayatının araştırılması ve diğer şiirlerinden birkaçının öğrenciler tarafından okunması.

Doğacı:

Halk aşıklığı hakkında bilgi verilmesi ve metin çalışmalarının cevaplandırılması, Şiirin ölçüsünün ve uyaklarının bulunması.

Sosyal -Kişiler Arası:

Okunan şiirin ana duygusunun  belirlenmesi, Öğrencilerin eş anlamlı, zıt anlamlı ve sesteş kelimeler örnek vermeleri

Mantıksal-Matematiksel:

Kelimede anlam konusunda alıştırmalar yapılması

İçsel-Bireysel:.

Öğrencilerin şiir yazma çalışmaları yapmaları ve birbirlerinin yazdıkları şiirleri eleştirmeelri

Görsel-Uzaysal

Şiirin başındaki resmin öğrenciler tarafından yorumlanması

Müziksel-Ritmik.

Şiirin vurgu ve tonlamaya uygun olarak okunması

Bedensel-Kinestetik:

Bitişik yazı çalışması yapılması

Özet: 

 

Halk şairi : Halkın içinden yetişen  halk dilini kullanan , halkın duygu ve düşüncelerini , yaşam biçimlerini  söyledikleri şiirlerle dile getiren şairlere denir.

Halk şiiri :  Halk şairlerinin söyledikleri  şiirlere denir.

Uyak : Dize sonlarında görülen ses benzerliğine denir.

Uyak düzeni  :  Bir  şiirdeki uyaklı dizeleri , alfabetik  bir düzenle belirtmeye denir..

Redif: Dize sonlarında  aynı görevde  ve aynı anlamda kullanılan sözcüklere denir.

Yarım Uyak:  Bir ünsüz benzeşmesinden oluşan ses benzerliğine denir.

Tam Uyak : Bir ünlü , bir ünsüzden oluşan ses benzerliğine denir.

Zengin Uyak : İkiden fazla sesin ses benzerliğine dayanan ses benzerliğine denir.


SÖZCÜK ÇALIŞMALARI


Muhit :  1- Çevre, yöre, etraf. 2-mecaz  Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre:
       "Bir de şuuraltı dahi olsa muhitin onu göçüp giden, sönen bir insan telakki ettiğini hissetmiştim."-
H. E. Adıvar.

Maksat : İstenilen şey, amaç, gaye, erek:
       "Bugün oraya gitmeden evvel, Maarif idaresine uğradım. Maksadım evrakı geriye almaktı."-
R. N. Güntekin.

ANLAMA – ANLATMA ÇALIŞMALARI

 

1-       Aşık Veysel gücü yetse tarlasına üç yüz fidan dikip  işe başlamk istiyor.

2-       Şair çevresine örnek olmak için çalışıyor ve Çocuklarını sevinmesine  ve adının  kalıcı olmasına ulaşmak istiyor.

3-       Çalışmak en büyük servettir. Sebebleri öğrenciler tarafından tartışılacak.

4-       Şair dalları insana benzetiyor. Dalların da akendisinde  dert çekip  coştuğunu belirtiyor.

5-       Şiir ana  duygusu doğa sevgisidir.

 

DİLBİLGİSİ

 

 

1- EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER:  Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere denir.  Türkçe’de eş anlamlı sözcük yoktur. Eş anlamlı olarak bildiğimiz kelimeler dilimize başka dillerden geçmiştir.

Örnekler :

 

Değer(Türkçe) = Kıymet ( Arapça)

Özen( Türkçe)=İtina ( Arapça )

Olanak ( Türkçe) =İmkan(Arapça)

Sağlık (Türkçe) = Sıhhat ( Arapça )

Geçmiş(Türkçe)= Mazi ( Arapça)

 

2-YAKIN ANLAMLI SÖZCÜKLER :  Anlamları birbirine yakın olduğu halde tam olarak birbirlerinin yerine kullanılamayan kelimelere denir. 

En çok hoşlandığım sanatçı Tarkan’dır.

En çok beğendiğim sanatçı Tarkan’dır.

 

Yalan-Yanlış

Doğru- Dürüst

 

3- ZIT (KARŞIT) ANLAM :  Aralarında bir ilişki olduğu halde anlamca birbirinin  karşıtı olan kelimelerdir.

Örnekler

Dost başa, düşman ayağa bakar.

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.

Sağlığın kıymeti ,hastalıkta bilinir.

 

Pahalı *  ucuz         Uzak* Yakın

İyi  *  Kötü                     Acemi* Usta

Bencil* Fedakar       Dar*Geniş

 

*** Bir kelimenin olumsuzu  o kelimenin zıttı değildir.

                    Olumsuzu                            Zıttı

Akıllı             Akılsız                                Deli

Sulu                Susuz                                  Kuru

Tatlı               Tatsız                                  Acı

Almak            Almamak                             Vermek

 

4-EŞ SESLİ (SESTEŞ) SÖZCÜK  :  Yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklere denir.

Vazodaki çiçekler zamanla soldu.

Sola dönersen görürsün.

Kapıyı yavaşça arak içeri girdik.

Sabahtan akşam kadar aç gezdim

 

                ***Düzeltme işareti ile birbirinden ayrılan kelimeler sesteş değildir.

                 

                Halasını ziyarete İzmi’e gitti.

                Hâlâ buralara dönmedi.


BÖLÜM III
        Ölçme-Değerlendirme

ü        Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

ü        Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

·          Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

1-       Halk şairi nedir?

2-       Halk şairi kimdir

3-       Uyak ve ölçü nedir?

4-       Dilbilgisi  konularının değerlendirilmesi örnek test soruları çözülerek yapılacaktır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Sosyal  Bilgiler öğretmeni ile işbirliği yapılacaktır.

 BÖLÜM IV

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar